Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Wie wij zijn

Binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Politieacademie, twee schijnbaar verschillende instituten, zijn er twee lectoraten met een duidelijk gemeenschappelijk doel: beide lectoraten die richten zich op onbegrepen gedrag. Bij de HAN draait het om ‘Onbegrepen gedrag, zorg en samenleving’, terwijl de Politieacademie zich toespitst op ‘Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving’. Deze twee lectoraten delen niet alleen een focus, maar werken ook intensief samen. Bauke Koekkoek speelt als lector een centrale rol binnen beide onderzoeksgroepen.

Samenwerking in Onderzoek en Onderwijs

De lectoraten zijn niet alleen betrokken bij onderzoek, maar ook actief in het onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met de SPV-opleidingen in Nijmegen en Utrecht. Reflectief samenwerken staat hier centraal, wat aansluit bij de gedachte dat diverse perspectieven en ervaringen bijdragen aan een beter begrip. Daarnaast zijn er tal van projecten waarbij ZZP’ers en projectleiders uit zorg, welzijn en veiligheid betrokken zijn.

Een diverse groep

De kracht van deze lectoraten zit in de diversiteit van de betrokkenen. Professionals en onderzoekers met verschillende achtergronden en specialismen bundelen hun krachten. Ze werken niet alleen in deze lectoraten, maar zijn ook actief op tal van andere plekken en in diverse functies. Deze mix van ervaringen en perspectieven stelt hen in staat om samen op een nieuwe manieren naar oude problemen te kijken.

De leden van de lectoraten

Bauke Koekkoek is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, epidemioloog en promoveerde in de sociale wetenschappen. Hij is lector onbegrepen gedrag & samenleving aan de HAN en de Politieacademie en werkt in de 24 uurs-crisisdienst. Rode draad in zijn werk is het zoeken van aansluiting bij mensen die ‘anders’ zijn. Samen met mensen uit allerlei velden en lagen van de samenleving probeert hij methoden te ontwikkelen om zo goed mogelijk te begrijpen wat er bij mensen speelt. Het leren aan te sluiten is een uitdaging in het onderwijs aan professionals, in de praktijk en ook in het sociaal beleid.

Thijs Beckers is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving van de politieacademie. Hij doet onderzoek naar onbegrepen gedrag, naar zorggebruik van mensen met ernstige psychische problemen en naar sociale steun bij mensen met ernstige psychische problemen. Vooral op het snijvlak van deze onderwerpen is volgens hem nog veel winst te behalen. Binnen het lectoraat houdt hij zich met name bezig met wetenschappelijk onderzoek en (ondersteuning bij) data-analyse. Daarnaast werkt Thijs bij MET ggz als verpleegkundig specialist ggz in de crisisdienst en werkt hij met mensen met langdurige psychische problemen. 

Jessy Berkvens volgde hulpverlenende opleidingen op MBO, HBO en Master-niveau. Jessy heeft voor de HAN in de afgelopen 5 a 6 jaar een gespreksmodel (door)ontwikkeld genaamd Reflectief Samenwerken. Ze is verantwoordelijk voor de inhoud en implementatie in onderwijs en werkveld (Sociaal Domein en GGZ). Wat Jessy drijft is hoe professionals te raken, zodanig dat het leidt tot bewustzijn over houding en handelen in contact met elkaar. Op verschillende manieren zoekt zij naar treffende – ervaringsgerichte leersituaties bijvoorbeeld in leergemeenschappen, leertrajecten of werkbegeleidingen. Naast het werk bij de HAN werkt Jessy als zelfstandige. Jessy is daarmee niet officieel verbonden aan een andere organisatie maar laveert tussen verschillende opdrachtgevers. Woningcorporaties, gemeenten, GGZ instellingen en kleinere stichtingen/bedrijven in het veldwerk zijn hier een voorbeeld van. Jessy ontwikkelt werkwijzen, leidt projecten en biedt trainingen/implementatietrajecten. Altijd in nauwe verbinding mét en ín de uitvoering.

Niek Maassen is docent en onderwijsontwikkelaar aan de opleiding Social Work. Daarnaast is hij betrokken als promovendus bij het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Hier houdt Niek zich bezig met zijn onderzoek rondom de invloed van acute stress op het handelen in agressiesituaties door sociale professionals. Als sociaal werker bekleedde hij verschillende functies in diverse zorginstellingen, met name in de gedwongen hulpverlening. Niek is expert op het gebied van motiverende gespreksvoering en agressieregulering en -hantering.

Dorien Smit (1987) werkte na haar studies sociale wetenschappen en orthopedagogiek (Universiteit Utrecht) als gedragswetenschapper in de klinische praktijk bij verschillende zorginstellingen voor jongeren. In haar promotie-onderzoek bij Pro Persona GGz en de Radboud Universiteit Nijmegen bekeek zij de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid bij depressie en de betekenis van peer support voor mensen met (ernstige) mentale problemen. Dorien is na haar promotie ook aan de slag gegaan bij het lectoraat Onbegrepen Gedrag Zorg en Samenleving aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Als onderzoeker bekijkt ze hoe (toekomstige) zorgprofessionals en burgers met onbegrepen gedrag tot een zorgvuldige samenwerking kunnen komen. 

Tjeerd Schatorjé is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Vanuit een achtergrond als psycholoog legt hij vanuit het lectoraat verbindingen tussen het praktijkgerichte onderzoek wat daar plaats vindt (waarin hij ook mede uitvoert) en het hbo-onderwijs. Zo heeft hij de ontwikkeling van de minor Omgaan met Onbegrepen Gedrag samen met het team vormgegeven. Daarnaast is Tjeerd docent en coördinator bij de master Pedagogiek, en binnen de minor GGZ-agoog

Ryanne Bleumink is onderzoeker bij de politie, eenheid Midden-Nederland. Als onderzoeker verricht zij onderzoek naar politie-, criminaliteit- en veiligheidsvraagstukken en denkt zij als kritische sparringpartner (on)gevraagd mee met actuele vraagstukken die relevant zijn voor de politie. Ze is verbonden aan het lectoraat Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving van de politieacademie, waar ze zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van de politie bij onbegrepen gedrag. Daarnaast is Ryanne bezig met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en maakt ze deel uit van de redactie van het wetenschappelijke tijdschrift Justitiële verkenningen.

Jeroen Zwaal is getrouwd, woont in Arnhem samen met zijn vrouw en dochter. Hij heeft Social work gestudeerd en had voor hij zijn rol van hulpverlener kreeg ook een cliëntrol. Beide rollen vielen samen in het werk vanaf 2014 als ervaringsdeskundig coach bij de opleiding Howie the Harp in Arnhem. Jeroen kreek landelijke bekendheid met de Virtual Reality ervaring ‘VR de verwarde man’. Jeroen is verbonden aan het lectoraat als projectleider, werkt daarnaast als ZZp’er (Verbeelding van kracht) landelijk samen met politie, VGGM,CHE, HvA en vele andere organisaties en opdrachtgevers.