Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Waarden in ons werk

We hebben een aantal uitgangspunten die onder al ons werk liggen.

Het begint met een vertrouwde relatie: we geloven dat dingen voor elkaar krijgen alleen lukt als je elkaar kent en vertrouwt. Elkaars perspectief innemen gaat beter als je de ander kent en enig idee hebt over waar hij of zij vandaan komt of heen gaat. Ook inhoudelijke benaderingen (of methoden, interventies, acties of wat dan ook) leveren alleen iets op wanneer de mensen die ermee gaan werken elkaar kennen.

Een tweede waarde is oog voor context: we gaan ervan uit dat dingen voor elkaar krijgen alleen lukt als we rekening houden met de omgeving waarin mensen leven en situaties zich voordoen. Oog voor context betekent o.a. aandacht voor ruimte (iets dat in de grote stad werkt doet dat niet altijd in een kleine gemeente) en tijd (besef van eerdere activiteiten).

Een derde waarde is transparantie: openheid en eerlijk over belangen en doelen. In een wereld waarin de belangen van individuen, organisaties, financiers, overheden en vele anderen vaak een grote rol spelen, vinden we het belangrijk open te zijn over waar we staan. Dat gesprek is niet altijd eenvoudig maar moet gevoerd worden om dingen voor elkaar te krijgen.

Onze vierde waarde is aandacht voor wederzijds verwachtingen – het ‘contract’ dat we, zakelijk uitgedrukt, met elkaar overeenkomen. Primair is dit een interpersoonlijke en sociale overeenkomst waarin we uitspreken wat we samen willen bereiken, wie wat gaat doen en hoe we handelen als dingen niet goed lopen in de samenwerking. Heel vaak is daarvoor geen formele ‘contractbespreking’ nodig maar leidt het stapsgewijs elkaar leren kennen en samen verkennen van de aanpak op zeker moment tot een overeenkomst (die ook kan zijn dat we er samen niet uitkomen).

Onze vijfde waarde is dat alles wat we doen ten goede moet komen aan burgers die last hebben van of te maken hebben met onbegrepen gedrag. Ons werk kan en moet natuurlijk ook zinvol zijn voor professionals en organisaties. Maar we zijn pas echt tevreden als ons werk ook de mensen die zij helpen bereikt.