Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Omgaan met dreiging en agressie

Onbegrepen gedrag, en daarmee verband houdende problematiek op psychisch, cognitief en sociaal vlak, wordt vaak gezien als gevaarlijk en bedreigend. Dat beeld wordt versterkt door vaak grote media-aandacht voor geweld door mensen met psychische problematiek/onbegrepen gedrag. Dat is niet zo vreemd omdat de incidenten vaak erg beangstigend zijn. Getalsmatig is het maar een heel klein deel van mensen die agressief of gewelddadig kunnen worden, vaak als gevolg van conflicten met anderen en/of middelengebruik.

De onvoorspelbaarheid van mensen en situaties maakt het voor zorgprofessionals en politieagenten lastig om te voorspellen wat er zou kunnen gebeuren. Vaardigheden en vakmanschap, vooral op het gebied van inschatten en tijdig reageren op signalen, kunnen goed werken om agressie en geweld te voorkomen. Binnen het politieonderwijs bestaat een opleiding in de-escalerende vaardigheden, in de zorg worden veel trainingen aangeboden. Het is belangrijk dat in dit soort scholing veel aandacht is voor de interactieve component van agressie én voor de angst/stress van de professional.

Lees hier verder over dit thema: