Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Gestructureerd beoordelen van suïcidaliteit in de crisisdienst

Het beoordelen van suïciderisico in de psychiatrie is uitdagend en er bestaat geen gouden standaard voor. Dit onderzoek richt zich op de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de ‘Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk’ (NGASR) schaal en de bruikbaarheid ervan bij het beoordelen van suïciderisico.

Beoordeling van Suïciderisico

In de geestelijke gezondheidszorg is het beoordelen van suïciderisico een complexe taak. Er bestaan verschillende instrumenten voor, maar veel daarvan zijn niet goed psychometrisch onderzocht. De NGASR, een veelgebruikte schaal, is in dit onderzoek psychometrisch geëvalueerd. De schaal bestaat uit 15 items, waarbij elke vraag verschillend gewogen wordt, resulterend in een maximale score van 25. De vertaling en aanpassing naar een Nederlandse versie is zorgvuldig uitgevoerd.

De NGASR toonde goede validiteit op item- en instrumentniveau. Echter, de interne consistentie van de schaal en de meeste subschalen was laag. De betrouwbaarheid in termen van inter-beoordelaarscorrelatie was goed. De constructvaliditeit was adequaat, met vijf interpreteerbare factoren. De predictieve validiteit was echter beperkt.

Conclusie

Hoewel de interne consistentie van de NGASR laag was, presteerde het instrument goed op het gebied van inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en verschillende vormen van validiteit. De NGASR kan als nuttig worden beschouwd voor professionals die beginnen met het beoordelen van suïciderisico, vooral als checklist en niet als psychometrisch consistente maatstaf. Het dient echter niet als de enige bron van beoordeling, maar als een hulpmiddel in een breder klinisch oordeel. Verdere verbeteringen en validatie van het instrument zijn aanbevolen.

Klik hier voor het volledige artikel.