Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Wetenschappelijke kennis

Binnen onze onderzoeksgroep zijn meerdere promovendi bezig met het vergroten van kennis over onbegrepen gedrag en gerelateerde thema’s.

Thijs Beckers

Dit promotieonderzoek richt zich op het verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische klachten. Aanleiding voor dit onderzoek was dat we in de praktijk grote verschillen zagen in zorggebruik bij ogenschijnlijk vergelijkbare situaties. Bij de eerste twee verkennende onderzoeken werd duidelijk dat de informele sociale steun van naasten en andere mensen in de omgeving een essentiële rol speelt. Momenteel wordt de invloed van informele sociale steun op zorggebruik verder onderzocht met een cohortonderzoek. Voor dit onderzoek werden instrumenten ontwikkeld om zowel de informele sociale steun als de intensiteit van zorg te meten. Daarnaast werd met een meta-analyse onderzocht hoe de informele sociale steun verbeterd kan worden bij mensen met ernstige psychische klachten. Binnen dit promotieonderzoek zijn inmiddels de volgende publicaties verschenen:

Mark van Veen

Mensen met langdurige somberheid, angst of verslaving doen een groot beroep op de psychiatrische hulp. Zorgprofessionals ervaren deze groep soms als lastig. Mark van Veen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, testte een alternatieve begeleidingsmethode in drie ggz-instellingen, met een positief effect. Zijn proefschrift, “A balancing act: caring for ‘difficult’ patients in community mental health nursing”, werd op 13 februari 2023 verdedigd aan de Universiteit voor Humanistiek.

Zorgprofessionals vinden het vooral moeilijk wanneer cliënten langdurige problemen hebben, gecombineerd met een ingewikkelde persoonlijkheid. In een experiment testte van Veen de Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) in verschillende instellingen. Professionals die deze methode gebruikten, vonden cliënten minder ‘moeilijk’. De therapeutische relatie verbeterde, hoewel dit niet resulteerde in een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

De ISPB-methode focust op reflectieve samenwerking en aandacht voor de relatie tussen cliënt en professional. Van Veen heeft ruime ervaring in de zorg en is docent aan de Hogeschool Utrecht, die het onderzoek mede financierde. Het onderzoek kreeg ook steun van Stichting tot steun VCVGZ en Hogeschool Utrecht.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Niek Maassen

Fysieke en verbale agressiesituaties komen vaak voor in het sociaal werk (eventueel vervangen door sociaal domein?): agressiesituaties leiden regelmatig tot incidenten omdat professionals de ontstane spanning niet genoeg weten te verminderen (de-escaleren). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat eigen acute stress hiervan mogelijk een oorzaak is en dat nieuwe vormen van training nodig zijn om hiermee om te gaan. Dit promotieonderzoek beoogt te toetsen hoe stress het handelen van sociaal werkers (eventueel wijzigen in sociale professionals) beïnvloedt tijdens agressiesituaties en of met speciale training handelen onder stress kan worden verbeterd. Met de verworven inzichten kunnen training en opleiding van sociaal werkers (evt wijzigen door sociale professionals) worden vernieuwd om ze beter voor te bereiden op agressiesituaties en ze te leren te de-escaleren.