Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Samenwerken in moeilijke interacties

Samenwerken is een makkelijk en vaak gebruikt woord. Maar samenwerken blijkt erg ingewikkeld. Wij zien samenwerken als basis voor alle vormen van hulpverlening en – gek genoeg – grotendeels ook voor handhaving. Samenwerken is niet voorbehouden aan professionals onderling maar gaat ook op voor burgers onderling en burgers-professionals. 

In onze centrale methodiek, reflectief samen werken (RSW), staat samen werken centraal. Eerder was deze benadering vooral gericht op professional-client relaties, onder de naam ISPB (Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding). Maar alles wat noodzakelijk en nuttig was tussen professionals en burgers blijkt net zo belangrijk voor professionals onderling. 

Moeilijke interacties zijn er veel en zijn echt niet allemaal op te lossen of te voorkomen met reflectief samen werken maar het kan wel erg helpen om situaties weer helder te krijgen. Moeilijke interacties kunnen ontstaan rond afhankelijkheid van zorg, strijd over regie en autonomie, langdurige behandeling, escalaties richting dwang en uitstoting. En meer algemeen in het makkelijk benoemen van mensen als ‘moeilijk’ of ‘verward’.

Lees meer over dit thema: