Reflectief samenwerken

Reflectief samenwerken is een basale benadering voor het voeren van een gelijkwaardig, doelgericht en betekenisvol gesprek tussen hulpvrager(s) en hulpverlener(s) – en tussen hulpverleners onderling. Reflectief samenwerken is geen inhoudelijke behandelmethode gericht op een specifieke diagnose of probleem. Wel is het een procesmatige benadering van de werkrelatie, de doelen en de activiteiten in een hulpverleningstraject – … Meer lezen over Reflectief samenwerken