Wetenschappelijke kennis

Binnen onze onderzoeksgroep zijn meerdere promovendi bezig met het vergroten van kennis over onbegrepen gedrag en gerelateerde thema’s. Thijs Beckers Dit promotieonderzoek richt zich op het verminderen van zorg bij mensen met ernstige psychische klachten. Aanleiding voor dit onderzoek was dat we in de praktijk grote verschillen zagen in zorggebruik bij ogenschijnlijk vergelijkbare situaties. Bij … Meer lezen over Wetenschappelijke kennis