Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Boeken

De volgende boeken zijn inmiddels verschenen:

Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding (2012)

Goede ambulante zorg bieden aan mensen met een ernstige en langdurige psychische stoornis is niet eenvoudig. Door de duur en complexiteit van de problemen zien hulpverleners soms door de bomen het bos niet meer. Of verliezen zij hun geloof in herstel. Ondanks de beschikbaarheid van veel therapieën in de psychische gezondheidszorg, ontbrak tot nu toe een heldere methode voor de sociaal-psychiatrische begeleiding van deze mensen. 

In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe de sociaal-psychiatrische begeleiding van mensen met (niet-psychotische) langdurige problematiek kan worden vormgegeven. Deze aanpak onderscheidt drie fasen met steeds een iets andere bejegeningswijze en passende gesprekstechnieken. Ook is er aandacht voor terugkerende vaste elementen in gesprekken, voor onderlinge afspraken en voor de afronding van het contact. Ter ondersteuning en ter illustratie wordt dit boek geleverd met een aantal filmpjes die verschillende soorten gesprekssituaties laten zien.

Klik hier voor meer informatie en een inkijkexemplaar.

Verward in Nederland (2017)

Nederland lijkt de afgelopen jaren een stuk verwarder geworden. De politie meldt jaarlijks meer ‘verwarde personen’. Ernstige incidenten met mensen met een psychische stoornis zorgen voor een gevoel van onveiligheid en professionele hulp lijkt er steeds minder te zijn. Tegelijkertijd zijn Nederlanders de gelukkigste mensen van Europa. Maar we zijn ook ontevreden, angstig en somber: ieder jaar heeft bijna één op de vijf een psychische stoornis. Is er reden voor paniek, zijn er steeds meer ‘verwarden’? Weten we over wie het gaat als we over ‘verwarde’ mensen praten? Doet de Nederlandse zorg wel voldoende voor deze mensen, en voor de mensen om hen heen?

In 61 goede, lastige en onmogelijke vragen komen deze kwesties in Verward in Nederland aan de orde. De antwoorden zetten aan tot nadenken over hoe we in onze maatschappij omgaan met psychische stoornissen. Het slothoofdstuk schetst een perspectief voor een andere aanpak waar niet alleen mensen met een stoornis, maar de hele samenleving baat bij kan hebben.

Klik hier voor meer informatie en een inkijkexemplaar.

De kwestie verwarde personen (2019)

Sinds een paar jaar wemelt het van ‘verwarde personen’ in Nederland – zo stelt de krant. Burgers en beleidsmakers raken steeds meer in paniek. Relativerende reacties van zorgbestuurders en onderzoekers klinken weinig overtuigend. Dit boek biedt een nuchtere en onafhankelijke analyse in deze chaos. 

Het eerste deel behandelt nauwgezet waarover de ‘verwarde personen’-kwestie precies gaat, wat de oorzaken van de toegenomen politiemeldingen zijn en welke oplossingen tot nu toe bedacht zijn. 

Deel twee start met de beschrijving van de gebruikelijke Nederlandse reactie op sociale problemen: professionele escalatie. Daarna wordt duidelijk hoe leiderschap, vakmanschap en burgerschap hieraan tegenwicht kunnen bieden. Het slothoofdstuk gaat over hoe burgers, professionals en overheid elkaar in een wurggreep houden rond moeilijk oplosbare kwesties – zoals die rond ‘verwarde personen’. 

De analyse in dit boek biedt praktische gespreksstof voor de vaak bepleite – maar nauwelijks gevoerde – discussie over ‘een nieuw sociaal contract’ en de Nederlandse verzorgingsstaat.

Klik hier voor meer informatie en een inkijkexemplaar.

Omgaan met onbegrepen gedrag. Handboek voor het basisteam en het basis politieonderwijs (2022)

Als agent krijg je regelmatig te maken met gedrag dat afwijkt. Met dit boek willen we je helpen om vreemd en verward gedrag te begrijpen zodat je effectiever kan reageren. We noemen het daarom onbegrepen gedrag. Gedrag begrijpen is niet hetzelfde als gedrag accepteren of goedkeuren. Maar hoe beter je de ander begrijpt, hoe overzichtelijker de situatie wordt en hoe beter je kan kiezen voor een passende (re)actie. Dat kan stevig ingrijpen zijn, het kan een rustig gesprek zijn en alles ertussenin – afhankelijk van de situatie. Dit boek is bedoeld voor studenten in opleiding tot agent, en voor agenten die werken in een basisteam. 

Gedrag begrijpen is niet hetzelfde als gedrag accepteren of goedkeuren. Maar hoe beter je de ander begrijpt, hoe overzichtelijker de situatie wordt en hoe beter je kan kiezen voor een passende (re)actie. Dat kan stevig ingrijpen zijn, het kan een rustig gesprek zijn en alles ertussenin – afhankelijk van de situatie.

Klik hier voor meer informatie.

Helpen is moeilijk (2022)

Het is crisis in de zorg, als we de berichten mogen geloven. In de psychische zorg, de jeugdzorg, de sociale zorg en de langdurige zorg – overal gaat het mis. ‘Marktwerking’ en ‘bureaucratie’ zijn de oorzaken en meer professionals en meer geld de oplossingen, zo luidt het overheersende verhaal. 

Maar is dat zo? Gaat onze analyse diep genoeg? Zijn de werkelijke verklaringen voor onze moeite met zorgen niet kleiner, menselijker en complexer? Valt er echt zoveel heil te verwachten van meer experts en meer geld – de standaardaanpak van de laatste decennia? 

Bauke Koekkoek zoekt naar antwoorden in achttien korte columns uit de crisisdienst van de psychische zorg en vijf langere essays over het zorgsysteem als geheel. Als verpleegkundige op de werkvloer, epidemioloog en sociaal wetenschapper combineert hij verschillende perspectieven en komt hij tot een dwarse maar unieke visie op de Nederlandse zorg.

Een deel van het boek werd gepubliceerd als columns en essays in trouw.

Klik hier voor meer informatie.