Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Ho stop! De opbrengsten van weerbaarheidstraining bij studenten

Inleiding

De toenemende agressie waarmee sociaal werkers te maken krijgen, onderstreept de noodzaak van effectieve weerbaarheidstrainingen. Deze studie onderzoekt de impact van een dergelijke training op tweedejaarsstudenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Specifieke aandacht gaat uit naar zelfvertrouwen, handelingsbekwaamheid, en kennis als cruciale aspecten in het omgaan met agressie.

Methodologie

Een interventiestudie met voor- en nametingen, inclusief een follow-up, werd uitgevoerd onder 108 studenten. De training omvatte vier lesuren met zowel theoretische als praktische componenten, gericht op het verbeteren van kennis, capaciteiten, en technieken in het omgaan met agressie. Meetinstrumenten omvatten de Confidence in Managing Patient Aggression Scale, de Capability Rating Scale, en een zelfontworpen kennistoets.

Resultaten

Resultaten toonden aan dat de training positief bijdroeg aan alle drie de onderzochte constructen. Studenten rapporteerden een toename in zelfvertrouwen, handelingsbekwaamheid, en kennis over agressie, zowel direct na de training als tijdens de follow-up meting. Ondanks deze positieve trend bleven de absolute scores relatief laag, wat suggereert dat er meer nodig is dan een enkele training om een significant niveau van bekwaamheid en zelfvertrouwen te bereiken.

Discussie en Conclusie

Hoewel de studie een verbetering laat zien in de weerbaarheid van studenten, blijven de scores op zelfrapportages relatief laag. Dit suggereert dat herhaalde en mogelijk intensievere trainingen nodig zijn om een duurzame impact te hebben. Daarnaast wordt aanbevolen om vervolgstudies uit te voeren met langere follow-up periodes en objectievere meetmethoden, zoals praktijksimulaties, om de effectiviteit van de training verder te beoordelen.

Deze bevindingen onderstrepen het belang van weerbaarheidstrainingen binnen de opleiding tot sociaal werker. Voortzetting en verdieping van dergelijke trainingen, evenals verder onderzoek naar langere termijn effecten, zijn essentieel om studenten optimaal voor te bereiden op de uitdagingen in de praktijk.

Zie hieronder het volledige artikel.