Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Een GGZ-professional op de 112-meldkamer: niet eenvoudig, wel de-escalatie van meldingen ‘verward gedrag’

Sinds 2011 registreert de politie overlast door ‘verwarde personen’ (categorie E33), wat leidde tot een toename van dergelijke meldingen. Dit zorgt voor druk op zowel de 112-meldkamer als de 0900-8844 lijn. De meldingen betreffen vaak sociale problemen. De 112-centralisten sturen dikwijls noodhulp ondanks dit besef, wat de capaciteit van zowel 112 als de noodhulp belast. De oplossing lijkt een ‘verward gedrag’-centralist in de 112-meldkamer, die kan schakelen tussen verschillende diensten en mensen die bellen. Deze centralist is niet direct bereikbaar door melders of mensen met verward gedrag zelf.

Uitvoering van de Pilot in Gelderland-Midden

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden startte een pilot door een zorgprofessional in te zetten op de 112-meldkamer, in samenwerking met verschillende zorginstellingen en nooddiensten. Deze professional, fysiek aanwezig in de meldkamer, kan informatie verzamelen en heeft toegang tot diverse zorgdossiers, wat helpt in het bepalen van de juiste aanpak. De centralist volgt een gedetailleerd proces bij het ontvangen van meldingen, van intake tot aan advisering en doorverwijzing. De pilot toonde aan dat de aanwezigheid van de GGZ-professional de urgentie van meldingen verlaagde en de druk op de noodhulp verminderde. Het verlaagde ook de tijdsdruk op andere professionals en gaf meer inzicht in de problematiek achter verward gedrag.

Professionele Ervaringen en Organisatorische Uitdagingen

Centralisten van ambulance en politie waren positief over de samenwerking met de GGZ-centralist. De nabijheid en mogelijkheid tot direct overleg werden gewaardeerd. De centralisten van de Huisartsenpost (HAP) moesten echter wennen aan deze nieuwe werkwijze. Organisatorisch gezien was de inbedding van de GGZ-centralist in de 112-meldkamer en de samenwerking met verschillende zorginstellingen cruciaal voor het succes. Het project benadrukte het belang van samenwerking, veiligheid, en heldere verantwoordelijkheden.

Conclusie

De inzet van een GGZ-professional in de meldkamer leidt tot een effectievere aanpak van situaties met verward gedrag, vermindert de druk op acute diensten, en bevordert samenwerking en begrip tussen publieke diensten. Een zorgvuldige planning en uitvoering zijn essentieel voor het succes van dergelijke initiatieven.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.