Op zoek naar informatie over onbegrepen gedrag? Gebruik de zoekfunctie!

Meten van persoonlijk herstel: de I.ROC

In de moderne ggz richten we ons steeds vaker niet (alleen) op het verminderen van symptomen, maar op het verbeteren van het algehele welzijn van mensen met (ernstige of langdurige) klachten. Daarom is het belangrijk dat ook de vragenlijsten die we gebruiken om te meten of behandeling effect heeft kijken naar het gehele spectrum van klachten, de gevolgen van die klachten en hoe mensen met deze klachten omgaan (persoonlijk herstel). In Schotland is daarom de I.ROC ontwikkeld: een vragenlijst die persoonlijk herstel meet met slechts 12 geïllustreerde vragen. De Radboud universiteit heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een aantal ggz-instellingen, waaronder MET ggz, deze vragenlijst zorgvuldig vertaalt. Ook hebben we onderzocht of deze vragenlijst bij mensen met langdurige psychische klachten in een stabiele fase betrouwbaar en of we daadwerkelijk persoonlijk herstel meten (validiteit). Dit onderzoek is recent gepubliceerd in BMC Psychiatry. De conclusie van dit onderzoek is dat de I.ROC bij mensen met langdurige psychische klachten in een stabiele fase goed gebruikt kan worden. Wil je meer weten over dit onderzoek? Het artikel is gratis en zonder inloggen beschikbaar op de website van het tijdschrift: https://rdcu.be/cE2mp